Återgång efter pandemi

Pandemin har varit en udda upplevelse, den är förvisso inte slut än men det kommer att ske en viss avreglerning framöver som jag förvisso ställer mig lite undrande till.
Jag har blivit mer ensam än någonsin, till viss del trivs jag med det och till viss del har jag börjat vänja mig vid det, men helt klart är att det är min nutid och framtid.
Mina lärdomar från de senaste åren är att man bara blir utnyttjad om man släpper in folk för nära, och att jag mår mindre dåligt av att INTE släppa in folk i min närhet, resultatet blir att jag får vänja mig vid att vara ensam.