Avskrivning

Tanken med denna blog är att jag ska skriva av mig, inte för att andra ska läsa.